zaplana.net >> slovenske rože >> nahajališča rož v Sloveniji

Rože v Sloveniji: Kojca iz Jesenice

Opis izleta

Datum izleta: 4. 6. 2003

Opomba: Podatki so namenjeni predvsem izletnikom in planincem, ki bodo z njihovo pomočjo lažje prepoznali zanimive rože ob svoji poti. Marsikatera neopazna rastlina v seznamu ni omenjena. Preverite tudi datum (in letni čas) popisa – v drugih letnih časih boste na istih rastiščih verjetno našli popolnoma drugačne rože.

Gozdna pot do prevala Vrh Ravni


Travniška kozja brada (Tragopogon pratensis)

Navadni kokoševec (Vincetoxicum hirundinaria)

Smrdljička (Geranium robertianum)

Lepki osat (Cirsium erisithales)

Piramidasti pilovec (Anacamptis pyramidalis)

Medenika (Melittis melissophyllum)

Travniška kadulja (Salvia pratensis)

Lepljivi lan (Linum viscosum)

Fuchsova prstasta kukavica (Dactylorhiza fuchsii)

Primožek (Buphthalmum salicifolium)

Panonski osat (Cirsium pannonicum)

Njivsko grabljišče (Knautia arvensis)

Navadni gadovec (Echium vulgare)

Navadna nokota (Lotus corniculatus)

Gozdovi na pobočjih Kojce


Travnolistna perunika (Iris graminea)

Jajčasti repuš (Phyteuma ovatum)

Velecvetna mrtva kopriva (Lamium orvala)

Jajčasti popon (Helianthemum ovatum)

Alpski nagnoj (Laburnum alpinum)

Navadna ivanjščica (Leucanthemum ircutianum)

Mandljevolistni mleček (Euphorbia amygdaloides)

Smrdljivka (Aposeris foetida)

Travniki pod vrhom Kojce


Krvavordeča krvomočnica (Geranium sanguineum)

Šmarnica (Convallaria majalis)

Zlata pogačica (Trollius europaeus)

Sibirska perunika (Iris sibirica)

Vetrovka (Thalictrum aquilegiifolium)

Glavičasti repuš (Phyteuma orbiculare)

Ranjak (Anthyllis vulneraria)

Srčna moč (Potentilla erecta)

Rožnati gadnjak (Scorzonera rosea)

Zelena čmerika (Veratrum album lobelianum)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.