zaplana.net >> slovenske rože >> nahajališča rož v Sloveniji

Rože v Sloveniji: Planina Korošica

Opis izleta

Datum izleta: 20. 7. 2005

Opomba: Podatki so namenjeni predvsem izletnikom in planincem, ki bodo z njihovo pomočjo lažje prepoznali zanimive rože ob svoji poti. Marsikatera neopazna rastlina v seznamu ni omenjena. Preverite tudi datum (in letni čas) popisa – v drugih letnih časih boste na istih rastiščih verjetno našli popolnoma drugačne rože.

Vzpon po gozdu in pod meliščem


Konjska griva (Eupatorium cannabinum)

Šopasta zvončica (Campanula thyrsoides thyrsoides)

Primožek (Buphthalmum salicifolium)

Alpska madronščica (Linaria alpina)

Platanolistna zlatica (Ranunculus platanifolius)

Dlakavi sleč (Rhododendron hirsutum)

Koprivasta zvončica (Campanula trachelium)

Pisani zebrat (Galeopsis speciosa)

Lepki osat (Cirsium erisithales)

Ciklama (Cyclamen purpurascens)

Velecvetni naprstec (Digitalis grandiflora)

Travniki na planini


Navadna preobjeda (Aconitum lycoctonum ssp. Vulparia)

Panonski svišč (Gentiana pannonica)

Močvirski osat (Cirsium palustre)

Volnatoglavi osat (Cirsium eriophorum)

Rumeni grahor (Lathyrus occidentalis var. Montanus)

Brkata zvončica (Campanula barbata)

Rušnata zvončica (Campanula cespitosa)

Pegasta krčnica (Hypericum maculatum)

Witasekina zvončica (Campanula witasekiana)

Glavičasti repuš (Phyteuma orbiculare)

Ozkolistno ciprje (Chamaenerion angustifolium)

Trebušasta zvončica (Campanula cochleariifolia)

Rjavordeča krvomočnica (Geranium phaeum)

Scheuchzerjeva zvončica (Campanula scheuchzeri)

Latasta preobjeda (Aconitum degenii)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.