zaplana.net >> slovenske rože >> nahajališča rož v Sloveniji

Rože v Sloveniji: Na Kovk s Cola

Opis izleta

Datum izleta: 15. 6. 2004

Opomba: Podatki so namenjeni predvsem izletnikom in planincem, ki bodo z njihovo pomočjo lažje prepoznali zanimive rože ob svoji poti. Marsikatera neopazna rastlina v seznamu ni omenjena. Preverite tudi datum (in letni čas) popisa – v drugih letnih časih boste na istih rastiščih verjetno našli popolnoma drugačne rože.

Borov gozd na pobočjih Kovka


Dišeči Salomonov pečat (Polygonatum odoratum)

Navadna sretena (Geum urbanum)

Dvolistni vimenjak (Platanthera bifolia)

Navadni jagodnjak (Fragaria vesca)

Smrdljička (Geranium robertianum)

Navadni kokoševec (Vincetoxicum hirundinaria)

Scheuchzerjev repuš (Phyteuma scheuchzeri ssp. columnae)

Jajčasti repuš (Phyteuma ovatum)

Dolgolistna naglavka (Cephalanthera longifolia)

Velecvetna mrtva kopriva (Lamium orvala)

Travniki pod Kovkom


Ranjak (Anthyllis vulneraria)

Krvavordeča krvomočnica (Geranium sanguineum)

Navadna mračica (Globularia punctata)

Francoski lan (Linum narbonense)

Srčna moč (Potentilla erecta)

Jajčasti popon (Helianthemum ovatum)

Primožek (Buphthalmum salicifolium)

Cipresasti mleček (Euphorbia cyparissias)

Pasja vijolica (Viola canina)

Dlakavi skrečnik (Ajuga genevensis)

Gorski glavinec (Centaurea montana)

Travniška kadulja (Salvia pratensis)

Alpski šetrajnik (Acinos alpinus)

Travniška kozja brada (Tragopogon pratensis)

Grmičasta šmarna detelja (Coronilla emerus emeroides)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.