zaplana.net >> slovenske rože >> nahajališča rož v Sloveniji

Rože v Sloveniji: Lipnik iz Zazida

Opis izleta

Datum izleta: 19. 5. 2004

Opomba: Podatki so namenjeni predvsem izletnikom in planincem, ki bodo z njihovo pomočjo lažje prepoznali zanimive rože ob svoji poti. Marsikatera neopazna rastlina v seznamu ni omenjena. Preverite tudi datum (in letni čas) popisa – v drugih letnih časih boste na istih rastiščih verjetno našli popolnoma drugačne rože.

Flišni travniki in gozd nad Zazidom


Divja vijolica (Viola tricolor tricolor)

Navadna mračica (Globularia punctata)

Velecvetna mrtva kopriva (Lamium orvala)

Škrlatnordeča kukavica (Orchis purpurea)

Lisasta mrtva kopriva (Lamium maculatum)

Navadni čapljevec (Erodium cicutarium)

Krvavi mlečnik (Chelidonium majus)

Grmičasta šmarna detelja (Coronilla emerus emeroides)

Dlakavi skrečnik (Ajuga genevensis)

Nemška perunika (Iris germanica)

Medenika (Melittis melissophyllum)

Dolgolistna naglavka (Cephalanthera longifolia)

Jajčasti popon (Helianthemum ovatum)

Smrdljička (Geranium robertianum)

Cipresasti mleček (Euphorbia cyparissias)

Kraški travniki pod Lipnikom


Zlati koren (Asphodelus albus)

Avstrijski gadnjak (Scorzonera austriaca)

Kochovo ptičje mleko (Ornithogalum kochii)

Dišeči Salomonov pečat (Polygonatum odoratum)

Sončni mleček (Euphorbia helioscopia)

Travniška kadulja (Salvia pratensis)

Navadna kukavica (Orchis morio)

Ozkolistni pljučnik (Pulmonaria australis)

Raznobarvni grahor (Lathyrus pannonicus varius)

Gorska narcisa (Narcissus poeticus radiiflorus)

Navadna potonika (Paeonia officinalis)

Scopolijev grint (Senecio scopolii)

Ilirska perunika (Iris pallida illyrica)

Zalipnik


Srčastolistna mračica (Globularia cordifolia)

Tržaški svišč (Gentiana verna ssp. tergestina)

Gorski kosmatinec (Pulsatilla montana)

Južni petoprstnik (Potentilla australis)

Beli petoprstnik (Potentilla alba)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.