zaplana.net >> slovenske rože >> nahajališča rož v Sloveniji

Rože v Sloveniji: Mrzli vrh nad Žirmi

Opis izleta

Datum izleta: 4. 11. 2002

Opomba: Podatki so namenjeni predvsem izletnikom in planincem, ki bodo z njihovo pomočjo lažje prepoznali zanimive rože ob svoji poti. Marsikatera neopazna rastlina v seznamu ni omenjena. Preverite tudi datum (in letni čas) popisa – v drugih letnih časih boste na istih rastiščih verjetno našli popolnoma drugačne rože.

Na Mrzlem vrhu


Razprostrta zvončica (Campanula patula)

Ozkolistni glavinec (Centaurea pannonica)

V okolici Breznice


Navadni glavinec (Centaurea jacea)

Enoletna suholetnica (Erigeron annuus)

Potrošnik (Cichorium intybus)

Fritschev glavinec (Centaurea scabiosa fritschii)

Navadni jajčar (Leontodon hispidus)

Koprivasta zvončica (Campanula trachelium)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.