zaplana.net >> slovenske rože >> nahajališča rož v Sloveniji

Rože v Sloveniji: Mrzlica iz Prebolda

Opis izleta

Datum izleta: 26. 5. 2003

Opomba: Podatki so namenjeni predvsem izletnikom in planincem, ki bodo z njihovo pomočjo lažje prepoznali zanimive rože ob svoji poti. Marsikatera neopazna rastlina v seznamu ni omenjena. Preverite tudi datum (in letni čas) popisa – v drugih letnih časih boste na istih rastiščih verjetno našli popolnoma drugačne rože.

Gozdovi pod Golavo in Homičem


Velecvetna mrtva kopriva (Lamium orvala)

Razprostrta zvončica (Campanula patula)

Njivsko grabljišče (Knautia arvensis)

Zimzelen (Vinca minor)

Smrdljivka (Aposeris foetida)

Navadni gabez (Symphytum officinale)

Navadna ivanjščica (Leucanthemum ircutianum)

Čemaž (Allium ursinum)

Lepki osat (Cirsium erisithales)

Dvolistni vimenjak (Platanthera bifolia)

Kukavičja lučca (Lychnis flos-cuculi)

Travniki pod Golavo


Pegasta prstasta kukavica (Dactylorhiza maculata)

Smrdljička (Geranium robertianum)

Navadni klinček (Dianthus carthusianorum)

Travniška kadulja (Salvia pratensis)

Primožek (Buphthalmum salicifolium)

Travniki in gozd pod Mrzlico


Trpežna srebrenka (Lunaria rediviva)

Cipresasti mleček (Euphorbia cyparissias)

Navadni kokoševec (Vincetoxicum hirundinaria)

Velecvetna orlica (Aquilegia nigricans)

Vetrovka (Thalictrum aquilegiifolium)

Rdeči slizek (Silene dioica)

Ranjak (Anthyllis vulneraria)

Zlati koren (Asphodelus albus)

Njivska spominčica (Myosotis arvensis)

Dolgolistna naglavka (Cephalanthera longifolia)

Medenika (Melittis melissophyllum)

Volnati lučnik (Verbascum alpinum)

Kresnice (Aruncus dioicus)

Volčja češnja (Atropa belladonna)

Mnogocvetni Salomonov pečat (Polygonatum multiflorum)

Lepljivi lan (Linum viscosum)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.