zaplana.net >> slovenske rože >> nahajališča rož v Sloveniji

Rože v Sloveniji: Polhograjska Gora

Opis izleta

Datum izleta: 15. 5. 2002

Opomba: Podatki so namenjeni predvsem izletnikom in planincem, ki bodo z njihovo pomočjo lažje prepoznali zanimive rože ob svoji poti. Marsikatera neopazna rastlina v seznamu ni omenjena. Preverite tudi datum (in letni čas) popisa – v drugih letnih časih boste na istih rastiščih verjetno našli popolnoma drugačne rože.

Travniki okoli Polhovega Gradca


Mali zvonček (Galanthus nivalis)

Blagodišeči teloh (Helleborus odorus)

Trobentica (Primula vulgaris)

Votli petelinček (Corydalis cava)

Pomladanski žafran (Crocus vernus)

Ob vzponu od graščine proti vrhu


Pasji zob (Erythronium dens-canis)

Jajčasti repuš (Phyteuma ovatum)

Navadni kokoševec (Vincetoxicum hirundinaria)

Dišeči Salomonov pečat (Polygonatum odoratum)

Mnogocvetni Salomonov pečat (Polygonatum multiflorum)

Velecvetna orlica (Aquilegia nigricans)

Gorski glavinec (Centaurea montana)

Tevje (Hacquetia epipactis)

Navadni gladež (Ononis spinosa)

Spomladanska resa (Erica carnea)

Žanjevec (Polygala chamaebuxus)

Mandljevolistni mleček (Euphorbia amygdaloides)

Navadni pljučnik (Pulmonaria officinalis)

Navadni volčin (Daphne mezereum)

Črni teloh (Helleborus niger)

Zimzelen (Vinca minor)

Spomladanska torilnica (Omphalodes verna)

Jetrnik (Hepatica nobilis)

Deveterolistna konopnica (Cardamine enneaphyllos)

Med spustom skozi Briše


Gozdni šebenik (Erysimum sylvestre)

Zvezdasta kukavica (Orchis signifera)

Kukavičja lučca (Lychnis flos-cuculi)

Rjava gnezdovnica (Neottia nidus-avis)

Travniška kozja brada (Tragopogon pratensis)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.