zaplana.net >> slovenske rože >> nahajališča rož v Sloveniji

Rože v Sloveniji: Na Polhograjsko Grmado iz Belice

Opis izleta

Datum izleta: 18. 7. 2003

Opomba: Podatki so namenjeni predvsem izletnikom in planincem, ki bodo z njihovo pomočjo lažje prepoznali zanimive rože ob svoji poti. Marsikatera neopazna rastlina v seznamu ni omenjena. Preverite tudi datum (in letni čas) popisa – v drugih letnih časih boste na istih rastiščih verjetno našli popolnoma drugačne rože.

Travniki in gozd pod Grmado


Ostrolistni slezenovec (Malva alcea)

Navadni glavinec (Centaurea jacea)

Konjska griva (Eupatorium cannabinum)

Koprivasta zvončica (Campanula trachelium)

Enoletna suholetnica (Erigeron annuus)

Potrošnik (Cichorium intybus)

Fritschev glavinec (Centaurea scabiosa fritschii)

Podlesni črnilec (Melampyrum nemorosum)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.