zaplana.net >> slovenske rože >> nahajališča rož v Sloveniji

Rože v Sloveniji: Porezen iz Jesenice

Opis izleta

Datum izleta: 19. 6. 2003

Opomba: Podatki so namenjeni predvsem izletnikom in planincem, ki bodo z njihovo pomočjo lažje prepoznali zanimive rože ob svoji poti. Marsikatera neopazna rastlina v seznamu ni omenjena. Preverite tudi datum (in letni čas) popisa – v drugih letnih časih boste na istih rastiščih verjetno našli popolnoma drugačne rože.

Iz Jesenice proti prevalu Vrh Ravni


Smrdljička (Geranium robertianum)

Fuchsova prstasta kukavica (Dactylorhiza fuchsii)

Prava lakota (Galium verum)

Montpellierski klinček (Dianthus monspessulanus)

Potrošnik (Cichorium intybus)

Klobčasta zvončica (Campanula glomerata)

Lepki osat (Cirsium erisithales)

Panonski osat (Cirsium pannonicum)

Njivsko grabljišče (Knautia arvensis)

Navadni gadovec (Echium vulgare)

Repuščevolistna zvončica (Campanula rapunculoides)

Travniška kadulja (Salvia pratensis)

Primožek (Buphthalmum salicifolium)

Gozd proti planini Otavnik


Jajčasti repuš (Phyteuma ovatum)

Kresnice (Aruncus dioicus)

Češuljasti vratič (Tanacetum corymbosum)

Turška lilija (Lilium martagon)

Travniki na planini Otavnik


Volnati lučnik (Verbascum alpinum)

Rožnati gadnjak (Scorzonera rosea)

Šentjanževka (Hypericum perforatum)

Močvirski osat (Cirsium palustre)

Zahlbrucknerjev repuš (Phyteuma zahlbruckneri)

Njivska vijolica (Viola arvensis)

Glavičasti repuš (Phyteuma orbiculare)

Triroba košeničica (Genista januensis)

Scheuchzerjeva zvončica (Campanula scheuchzeri)

Od Otavnika proti Poreznu


Zelena čmerika (Veratrum album lobelianum)

Potočna sretena (Geum rivale)

Travniki pod Poreznom


Gorski glavinec (Centaurea montana)

Lepljivi lan (Linum viscosum)

Rumenkasti luk (Allium ericetorum)

Konjska griva (Eupatorium cannabinum)

Navadna gorska ločika (Cicerbita alpina)

Gozdna krvomočnica (Geranium sylvaticum)

Velecvetni naprstec (Digitalis grandiflora)

Okrinkani bodak (Carduus personata)

Volnatoglavi osat (Cirsium eriophorum)

Zlato jabolko (Lilium carniolicum)

Kamnita pobočja pod Poreznom


Velecvetni popon (Helianthemum grandiflorum)

Grozdasti kamnokreč (Saxifraga paniculata)

Pirenejsko ptičje mleko (Ornithogalum pyrenaicum)

Ozkočeladasta preobjeda (Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum)

Debelolistni bodak (Carduus crassifolius ssp. crassifolius)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.