zaplana.net >> slovenske rože >> nahajališča rož v Sloveniji

Rože v Sloveniji: Na Slavnik iz Prešnice

Opis izleta

Datum izleta: 16. 5. 2003

Opomba: Podatki so namenjeni predvsem izletnikom in planincem, ki bodo z njihovo pomočjo lažje prepoznali zanimive rože ob svoji poti. Marsikatera neopazna rastlina v seznamu ni omenjena. Preverite tudi datum (in letni čas) popisa – v drugih letnih časih boste na istih rastiščih verjetno našli popolnoma drugačne rože.

Gozdovi nad Prešnico


Medenika (Melittis melissophyllum)

Rumeni podraščec (Aristolochia lutea)

Dolgolistna naglavka (Cephalanthera longifolia)

Cipresasti mleček (Euphorbia cyparissias)

Navadni kokoševec (Vincetoxicum hirundinaria)

Travnik in gozdovi pod Grmado


Ripeča zlatica (Ranunculus acris friesianus)

Jagodasta hrušica (Muscari botryoides)

Velecvetna mrtva kopriva (Lamium orvala)

Srčastolistna mračica (Globularia cordifolia)

Bledorumeni ušivec (Pedicularis friderici-augusti)

Navadna mračica (Globularia punctata)

Scopolijev grint (Senecio scopolii)

Navadna potonika (Paeonia officinalis)

Gorski kosmatinec (Pulsatilla montana)

Gomoljasti gabez (Symphytum tuberosum)

Pasja vijolica (Viola canina)

Travniki in gozdni robovi pod Slavnikom


Trebušasti svišč (Gentiana utriculosa)

Navadni jesenček (Dictamnus albus)

Dišeči Salomonov pečat (Polygonatum odoratum)

Zlati koren (Asphodelus albus)

Gorska narcisa (Narcissus poeticus radiiflorus)

Ilirska perunika (Iris pallida illyrica)

Krvavordeči klinček (Dianthus sanguineus)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.