zaplana.net >> slovenske rože >> nahajališča rož v Sloveniji

Rože v Sloveniji: Čarovniška Slivnica

Opis izleta

Datum izleta: 12. 6. 2002

Opomba: Podatki so namenjeni predvsem izletnikom in planincem, ki bodo z njihovo pomočjo lažje prepoznali zanimive rože ob svoji poti. Marsikatera neopazna rastlina v seznamu ni omenjena. Preverite tudi datum (in letni čas) popisa – v drugih letnih časih boste na istih rastiščih verjetno našli popolnoma drugačne rože.

Na travnikih Debelega vrha


Zlato jabolko (Lilium carniolicum)

Travnolistna perunika (Iris graminea)

Fuchsova prstasta kukavica (Dactylorhiza fuchsii)

Travniška kozja brada (Tragopogon pratensis)

Navadni kukovičnik (Gymnadenia conopsea)

Trizoba kukavica (Orchis tridentata)

Pod vrhom Slivnice


Velecvetna orlica (Aquilegia nigricans)

Jajčasti repuš (Phyteuma ovatum)

Navadni kokoševec (Vincetoxicum hirundinaria)

Čemaž (Allium ursinum)

Zlati koren (Asphodelus albus)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.