zaplana.net >> slovenske rože >> nahajališča rož v Sloveniji

Rože v Sloveniji: Tosc z Rudnega polja

Opis izleta

Datum izleta: 28. 7. 2004

Opomba: Podatki so namenjeni predvsem izletnikom in planincem, ki bodo z njihovo pomočjo lažje prepoznali zanimive rože ob svoji poti. Marsikatera neopazna rastlina v seznamu ni omenjena. Preverite tudi datum (in letni čas) popisa – v drugih letnih časih boste na istih rastiščih verjetno našli popolnoma drugačne rože.

Gozd in gozdni robovi do Konjščice


Zlata pogačica (Trollius europaeus)

Potočna sretena (Geum rivale)

Alpski bodak (Carduus defloratus ssp. defloratus)

Witasekina zvončica (Campanula witasekiana)

Dlakavi sleč (Rhododendron hirsutum)

Primožek (Buphthalmum salicifolium)

Smrdljička (Geranium robertianum)

Avstrijski lučnik (Verbascum austriacum)

Jajčasti popon (Helianthemum ovatum)

Gorski glavinec (Centaurea montana)

Velecvetni naprstec (Digitalis grandiflora)

Glavičasti repuš (Phyteuma orbiculare)

Julijski lan (Linum julicum)

Alpski šetrajnik (Acinos alpinus)

Zvezdasta kukavica (Orchis signifera)

Močvirski osat (Cirsium palustre)

Ozkočeladasta preobjeda (Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum)

Scheuchzerjeva zvončica (Campanula scheuchzeri)

Velecvetna orlica (Aquilegia nigricans)

Navadna gorska ločika (Cicerbita alpina)

Rdeči slizek (Silene dioica)

Volnatoglavi osat (Cirsium eriophorum)

Goli lepen (Adenostyles glabra)

Zlato jabolko (Lilium carniolicum)

Lepki osat (Cirsium erisithales)

Trebušasta zvončica (Campanula cochleariifolia)

Peresasti glavinec (Centaurea uniflora nervosa)

Turška lilija (Lilium martagon)

Platanolistna zlatica (Ranunculus platanifolius)

Jajčasti repuš (Phyteuma ovatum)

Trebušasti svišč (Gentiana utriculosa)

Kranjski osat (Cirsium carniolicum)

Jezerce


Clusijev svišč (Gentiana clusii)

Brezstebelna lepnica (Silene acaulis)

Golostebelna mračica (Globularia nudicaulis)

Dlakavi skrečnik (Ajuga genevensis)

Vretenčasti ušivec (Pedicularis verticillata)

Marjetičasta nebina (Aster bellidiastrum)

Ranjak (Anthyllis vulneraria)

Alpska velesa (Dryas octopetala)

Sternbergov klinček (Dianthus sternbergii)

Rušnata zvončica (Campanula cespitosa)

Pobočja Tosca


Divji klinček (Dianthus sylvestris)

Dvocvetna vijolica (Viola biflora)

Planinski srobot (Clematis alpina)

Planinski pelin (Achillea clavenae)

Zlati petoprstnik (Potentilla aurea)

Rožni koren (Rhodiola rosea)

Mnogolična suholetnica (Erigeron glabratus)

Zlati dimek (Crepis aurea)

Alpski kosmatinec (Pulsatilla alpina alpina)

Vanež (Allium victorialis)

Dvodomna špajka (Valeriana dioica)

Črna murka (Nigritella rhellicani)

Nizki svišč (Gentiana pumila)

Planika (Leontopodium alpinum)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.