zaplana.net >> slovenske rože >> nahajališča rož v Sloveniji

Rože v Sloveniji: Veliki Draški vrh

Opis izleta

Datum izleta: 19. 7. 2006

Opomba: Podatki so namenjeni predvsem izletnikom in planincem, ki bodo z njihovo pomočjo lažje prepoznali zanimive rože ob svoji poti. Marsikatera neopazna rastlina v seznamu ni omenjena. Preverite tudi datum (in letni čas) popisa – v drugih letnih časih boste na istih rastiščih verjetno našli popolnoma drugačne rože.

Od Pokljuke mimo Konjščice


Glavičasti repuš (Phyteuma orbiculare)

Dlakavi sleč (Rhododendron hirsutum)

Ozkočeladasta preobjeda (Aconitum lycoctonum ssp. lycoctonum)

Scheuchzerjeva zvončica (Campanula scheuchzeri)

Julijski lan (Linum julicum)

Zlato jabolko (Lilium carniolicum)

Lepki osat (Cirsium erisithales)

Witasekina zvončica (Campanula witasekiana)

Velecvetni naprstec (Digitalis grandiflora)

Turška lilija (Lilium martagon)

Goli lepen (Adenostyles glabra)

Kranjski osat (Cirsium carniolicum)

Latasta preobjeda (Aconitum degenii)

Kresnice (Aruncus dioicus)

Primožek (Buphthalmum salicifolium)

Peresasti glavinec (Centaurea uniflora nervosa)

Zelena čmerika (Veratrum album lobelianum)

Trebušasta zvončica (Campanula cochleariifolia)

Navadna gorska ločika (Cicerbita alpina)

Alpski šetrajnik (Acinos alpinus)

Ciklama (Cyclamen purpurascens)

Volnatoglavi osat (Cirsium eriophorum)

Bertolonijeva orlica (Aquilegia bertolonii)

Jajčasti repuš (Phyteuma ovatum)

Velecvetna orlica (Aquilegia nigricans)

Okoli planine Jezerce


Marjetičasta nebina (Aster bellidiastrum)

Brezstebelna lepnica (Silene acaulis)

Ranjak (Anthyllis vulneraria)

Planinski pelin (Achillea clavenae)

Sternbergov klinček (Dianthus sternbergii)

Trnati osat (Cirsium spinosissimum)

Alpski pečnik (Armeria alpina)

Jajčasti popon (Helianthemum ovatum)

Rožni koren (Rhodiola rosea)

Alpska mastnica (Pinguicula alpina)

Clusijev svišč (Gentiana clusii)

Zlati dimek (Crepis aurea)

Alpska madronščica (Linaria alpina)

Golostebelna mračica (Globularia nudicaulis)

Alpska velesa (Dryas octopetala)

Travniki pod vrhom


Rušnata zvončica (Campanula cespitosa)

Skorjasti kamnokreč (Saxifraga crustata)

Velecvetni popon (Helianthemum grandiflorum)

Kosmata škržolica (Hieracium villosum)

Snežni svišč (Gentiana nivalis)

Clusijev petoprstnik (Potentilla clusiana)

Sieberjev repuš (Phyteuma sieberi)

Rdeča murka (Nigritella rubra)

Divji klinček (Dianthus sylvestris)

Mnogolična suholetnica (Erigeron glabratus)

Vretenčasti ušivec (Pedicularis verticillata)

Zoisova zvončica (Campanula zoysii)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.