zaplana.net >> slovenske rože >> nahajališča rož v Sloveniji

Rože v Sloveniji: Volovja reber

Opis izleta

Datum izleta: 9. 6. 2007

Opomba: Podatki so namenjeni predvsem izletnikom in planincem, ki bodo z njihovo pomočjo lažje prepoznali zanimive rože ob svoji poti. Marsikatera neopazna rastlina v seznamu ni omenjena. Preverite tudi datum (in letni čas) popisa – v drugih letnih časih boste na istih rastiščih verjetno našli popolnoma drugačne rože.

Kraški travniki okoli Velike Milanje


Srhkodlakavi oman (Inula hirta)

Medenika (Melittis melissophyllum)

Navadna oblasta kukavica (Traunsteinera globosa)

Rdečelistni šipek (Rosa glauca)

Francoski lan (Linum narbonense)

Zlati koren (Asphodelus albus)

Predalpska detelja (Trifolium alpestre)

Gozdna košeničica (Genista sylvestris)

Krvavordeča krvomočnica (Geranium sanguineum)

Travnolistna perunika (Iris graminea)

Kojniška perunika (Iris sibirica ssp. erirrhiza)

Brstična lilija (Lilium bulbiferum)

Zlato jabolko (Lilium carniolicum)

Trebušasti svišč (Gentiana utriculosa)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.