zaplana.net >> slovenske rože >> nahajališča rož v Sloveniji

Rože v Sloveniji: Vrtača z Ljubelja

Opis izleta

Datum izleta: 21. 7. 2003

Opomba: Podatki so namenjeni predvsem izletnikom in planincem, ki bodo z njihovo pomočjo lažje prepoznali zanimive rože ob svoji poti. Marsikatera neopazna rastlina v seznamu ni omenjena. Preverite tudi datum (in letni čas) popisa – v drugih letnih časih boste na istih rastiščih verjetno našli popolnoma drugačne rože.

Gozd pod smučiščem na Zelenici


Zajčica (Prenanthes purpurea)

Njivsko grabljišče (Knautia arvensis)

Koprivasta zvončica (Campanula trachelium)

Ciklama (Cyclamen purpurascens)

Smučišče


Velecvetni naprstec (Digitalis grandiflora)

Latasta preobjeda (Aconitum degenii)

Scheuchzerjeva zvončica (Campanula scheuchzeri)

Lepki osat (Cirsium erisithales)

Rdeči slizek (Silene dioica)

Močvirska samoperka (Parnassia palustris)

Močvirski osat (Cirsium palustre)

Rušnata zvončica (Campanula cespitosa)

Lepljiva kadulja (Salvia glutinosa)

Primožek (Buphthalmum salicifolium)

Ozkolistni glavinec (Centaurea pannonica)

Konjska griva (Eupatorium cannabinum)

Od Koče na Vrtači preko melišča


Kernerjev mak (Papaver alpinum kerneri)

Dlakavi sleč (Rhododendron hirsutum)

Grozdasti kamnokreč (Saxifraga paniculata)

Trebušasta zvončica (Campanula cochleariifolia)

Kranjski osat (Cirsium carniolicum)

Vednozeleni kamnokreč (Saxifraga aizoides)

Ravnina vrh melišča


Navadni kukovičnik (Gymnadenia conopsea)

Panonski osat (Cirsium pannonicum)

Glavičasti repuš (Phyteuma orbiculare)

Ozkolistno ciprje (Chamaenerion angustifolium)

Panonski svišč (Gentiana pannonica)

Pot preko Zelenice pod pobočji Vrtače


Gorski glavinec (Centaurea montana)

Pegasta krčnica (Hypericum maculatum)

Turška lilija (Lilium martagon)

Sternbergov klinček (Dianthus sternbergii)

Triumfettijev glavinec (Centaurea triumfettii)

Melišče in travniki pod Vrtačo


Alpski šetrajnik (Acinos alpinus)

Alpska nebina (Aster alpinus)

Rumenkasti luk (Allium ericetorum)

Velecvetni popon (Helianthemum grandiflorum)

Alpski bodak (Carduus defloratus ssp. defloratus)

Greben Vrtače


Alpska velesa (Dryas octopetala)

Nasršeni kamnokreč (Saxifraga squarrosa)

Clusijev petoprstnik (Potentilla clusiana)

Ranjak (Anthyllis vulneraria)

Zlati dimek (Crepis aurea)

Planika (Leontopodium alpinum)

Snežni svišč (Gentiana nivalis)

Zoisova zvončica (Campanula zoysii)

Kernerjev mak (Papaver alpinum kerneri)

© Ivan Pepelnjak, 2002–2007

Bi radi, da vas obvešèamo o novostih na naših straneh? Vpišite se v knjigo gostov.

Èe želite, nam lahko pošljete sporoèilo.